Sanaton viestintä työvälineenä

Ihmisten välinen viestintä on sanallista  =  verbaalista ja sanatonta  =  nonverbaalista viestintää. Tutkimusten mukaan valtaosa viestinnästä on sanatonta viestintää:

Katsekontakti tai sen puuttuminen vaikuttaa keskustelun alkamiseen, puheenvuorojen vaihtumiseen ja keskustelun päättymiseen. Entä millainen katse on: ystävällinen, torjuva, vihainen?

Ilmeet, eleet ja liikkeet viestittävät ilman puhetta tai yhdessä puheen kanssa. Ihmisen perusilme luo hänestä tietynlaisen kuvan ja vaikuttaa tilanteen ilmapiiriin ja etenemiseen. Kaikkein pienimmät eleet ja liikkeet vaikuttavat toiseen osapuoleen eniten, koska varsinkin niitä pidetään pikkujuttuina. Tiesitkö, että Sinäkin osaat epäillä kulmakarvoja tai suupieliä liikauttamalla!

Asento kertoo esim. osapuolten keskinäisestä valta-asetelmasta. Itsevarmuutta ilmaistaan tekemällä kehonsa suureksi kuin linnut siipiään pörhöttäessään: ryhti on suora ja kädet reilusti sivuilla – vastaavasti alakynnessä oleva pyrkii näyttämään pienemmältä ja hänen asentonsa on sulkeutunut: jalat ja kädet ovat ristissä, hartiat kumarassa ja katse painunut.   

Reviirikäyttäytyminen on tärkeä kaikessa kanssakäymisessä ja myös sen avulla ilmaistaan valtasuhteita. Esim. hoitotilanteissa ihminen joutuu luopumaan osasta kehonsa reviiriä ja useimmat kokevat sen uhkaavana.

Äänen osatekijät:

äänen voimakkuus

puhenopeus

tauotus

säveltaso

sävelkulku

äänen väri, laatu ja sävy

viestittävät todellisia ajatuksiamme ja asennoitumistamme ja me teemme havaintoja toisistamme voimakkaasti myös äänen perusteella.

Tavoite viestinnässä on, että sanaton viestintä tukee ja vahvistaa sanallista viestiä. Vaikka valtaosa viestinnästä ihmisten välillä on sanatonta viestintää eikä sanallista, sanattomia viestejä pidetään helposti pikkujuttuina ja sivuseikkoina. Niihin ei yleensä puututa, vaan ne ikäänkuin ohitetaan – ja silti osapuolet  tulkitsevat toisiaan niiden perusteella. Sanoman vastaanottaja uskoo mieluummin sanatonta viestiä kuin sanallista, jos nämä ovat ristiriidassa keskenään.

Kaiken kanssakäymisen perustana, myös kielen ja sanojen perustana on hiljaisuus! Sinä voit lakata puhumasta, mutta et voi lakata viestimästä, koska läsnäolokin on viestintää. Tästä tosiseikasta on syytä tulla tietoiseksi.

Elämä alkaa hiljaisuudesta ja päättyy äärettömään hiljaisuuteen. Ihmiselämän tärkeimmät asiat ovat hiljaisuuden asioita. Nykyinen elämäntapamme on vieraantunut hiljaisuudesta ja sen tärkeydestä. Elämme sekä työssä että kotona jatkuvan hälinän, kiireen sekä kuva- ja äänitulvan keskellä.

Käytännön toteutus

Luennon keston voi sopia tilaajan toiveiden mukaan pari tuntia kestävästä eteenpäin.

Luento koostuu sanattoman viestinnän teoriakehykseen liitetyistä  tilannekuvauksista, omakohtaisista ja ympäristöstä poimituista. Helena Nuutinen kuvailee ja näyttelee ne havainnollisesti. Niiden avulla havaitaan elävästi, että toisen ihmisen kohtaaminen vaatii vilpittömyyttä ja kokonaisvaltaista aitoutta, sisäistä rauhaa.

Luento sopii

  • hoitotyötä tekeville
  • opettajille
  • asiakaspalvelutehtävissä toimiville ja
  • kaikille viestinnästä kiinnostuneille

Tilaa tai kysy lisää!

Tilaa työyhteisöllesi tai ryhmällesi viestintäkoulutus, jossa keskitytään viestitulvan paisuttamisen sijaan olennaiseen – toisen ihmisen ymmärtämiseen ja kunnioittamiseen.

Toteutuksen järjestelyistä ja hinnasta sovitaan kussakin tapauksessa erikseen.

Ota yhteyttä!