Sanaton viestintä työvälineenä

Sanaton viestintä ja hiljaisuus työnteon ja työssä jaksamisen välineinä

Helena Nuutinen käsittelee viestinnän merkitystä havainnollisen luennon avulla ja kertoo elävällä tavalla, mistä osatekijöistä vuorovaikutus koostuu. Elämme voimakkaan viestitulvan keskellä ja hiljaisen keskittymisen tila on yhä vaikeampi saavuttaa.

Pysähdy kuuntelemaan – ymmärrä enemmän

Viestinnässä keskitytään usein puhumiseen. Mutta kuka meitä kuuntelee viestitulvan keskellä? Tärkeimmät asiat ovat kuitenkin äärettömän yksinkertaisia: eniten tapahtuu silloin, kun ei näytä tapahtuvan yhtään mitään.

Sanattomia viestejä pidetään helposti ”pikkujuttuina” ja ”sivuseikkoina”, mitä ne eivät kuitenkaan ole: sanoman vastaanottaja uskoo mieluummin sanatonta viestiä kuin sanallista, jos nämä ovat ristiriidassa keskenään.

Uskalla kuunnella muita ja ennen kaikkea itseäsi! Välillä on hyvä vetää ympärille hiljaisuuden huntu ja rauhoittaa aikaa omille ajatuksille.

Aina ei tarvitse olla tavoitettavissa

Elämä alkaa hiljaisuudesta ja päättyy äärettömään hiljaisuuteen. Ihmiselämän tärkeimmät asiat ovat hiljaisuuden asioita. Nykyinen elämäntapamme on vieraantunut hiljaisuudesta ja sen tärkeydestä. Elämme sekä työssä että kotona jatkuvan hälinän, kiireen sekä kuva- ja äänitulvan keskellä.

Uusi viestintätekniikka on mahdollistanut sen, että me olemme ja meidän täytyy olla koko ajan kännykän ja muiden sähköisten välineiden tavoitettavissa. Kiire, suorittaminen ja ”ajassa mukana oleminen” on kansantauti. Kalevan Nainen auttaa vääntämään teknisiä vempeleitä kiinni ja pienemmälle: on  aikaa hiljaisuudelle ja rauhoittumiselle.

Käytännön toteutus

Luento koostuu useista näytellyistä tilannekuvauksista. Niiden avulla havaitaan elävästi, että toisen ihmisen kohtaaminen vaatii vilpittömyyttä ja kokonaisvaltaista aitoutta, sisäistä rauhaa.

Luento sopii

  • hoitotyötä tekeville
  • opettajille
  • asiakaspalvelutehtävissä toimiville ja
  • kaikille viestinnästä kiinnostuneille

Tilaa tai kysy lisää!

Tilaa työyhteisöllesi tai ryhmällesi viestintäkoulutus, jossa keskitytään viestitulvan paisuttamisen sijaan olennaiseen – toisen ihmisen ymmärtämiseen ja kunnioittamiseen.

Toteutuksen järjestelyistä ja hinnasta sovitaan kussakin tapauksessa erikseen.

Ota yhteyttä!