Sanaton viestintä työvälineenä

Sanaton viestintä ja hiljaisuus työnteon ja työssä jaksamisen välineinä

Helena Nuutinen käsittelee sanallisen ja sanattoman viestinnän merkitystä havainnollisen luennon avulla.  Ihmisten välinen viestintä on sanallista ja sanatonta viestintää. Tutkimusten mukaan valtaosa viestinnästä on sanatonta viestintää: katseet, ilmeet, eleet, liikkeet, asento, reviiri ja äänen osatekijät viestittävät ajatuksiamme ja asennoitumistamme ja me teemme havaintoja toisistamme sanattoman viestinnän perusteella.

Vaikka valtaosa viestinnästä ihmisten välillä on sanatonta viestintää eikä sanallista, sanattomia viestejä pidetään silti ”pikkujuttuina” ja ”sivuseikkoina”, mitä ne eivät ole: sanoman vastaanottaja uskoo mieluummin sanatonta viestiä kuin sanallista, jos nämä ovat ristiriidassa keskenään.

Tärkeimmät asiat ovat yksinkertaisia: eniten tapahtuu silloin, kun ei näytä tapahtuvan yhtään mitään.

Aina ei tarvitse olla tavoitettavissa

Elämä alkaa hiljaisuudesta ja päättyy äärettömään hiljaisuuteen. Ihmiselämän tärkeimmät asiat ovat hiljaisuuden asioita. Nykyinen elämäntapamme on vieraantunut hiljaisuudesta ja sen tärkeydestä. Elämme sekä työssä että kotona jatkuvan hälinän, kiireen sekä kuva- ja äänitulvan keskellä.

Uusi viestintätekniikka on mahdollistanut sen, että me olemme ja meidän täytyy olla koko ajan kännykän ja muiden sähköisten välineiden tavoitettavissa. Kiire, suorittaminen ja ”ajassa mukana oleminen” on kansantauti. Kalevan Nainen auttaa vääntämään teknisiä vempeleitä kiinni ja pienemmälle: on  aikaa hiljaisuudelle ja rauhoittumiselle. Elämme voimakkaan viestitulvan keskellä ja rauhallisen keskittymisen tila on yhä vaikeampi saavuttaa.

Käytännön toteutus

Luento koostuu useista näytellyistä tilannekuvauksista. Niiden avulla havaitaan elävästi, että toisen ihmisen kohtaaminen vaatii vilpittömyyttä ja kokonaisvaltaista aitoutta, sisäistä rauhaa.

Luento sopii

  • hoitotyötä tekeville
  • opettajille
  • asiakaspalvelutehtävissä toimiville ja
  • kaikille viestinnästä kiinnostuneille

Tilaa tai kysy lisää!

Tilaa työyhteisöllesi tai ryhmällesi viestintäkoulutus, jossa keskitytään viestitulvan paisuttamisen sijaan olennaiseen – toisen ihmisen ymmärtämiseen ja kunnioittamiseen.

Toteutuksen järjestelyistä ja hinnasta sovitaan kussakin tapauksessa erikseen.

Ota yhteyttä!